Adrian Room, Bodil Fritjofsson

Adrian Room, måleri

Mitt måleri är ett uttryck av mina egna känslor och tankar i detta nu, i det förgångna eller av vår framtid.  Arbetet med struktur och det fysiska materialet i form av det intima eller monumentala. Uttrycken som pendlar mellan att vara kaotiska till att vara stillsamma med ordning och balans. Jag arbetar i många lager och oftast är det ett flertal undersökningar under den slutliga bilden. Ett resultat av att våga ta risker i processen och vara lyhörd för det oväntade. Det är vägarna som jag inte har planerat som gör att allt faller på plats.

Bodil Fritjofsson, keramik

”Gemenskap och tillhörighet” I min keramik jobbar jag med tunna, bräckliga och skira linjer. För att åstadkomma en gemenskap mellan de varierande formerna har jag utgått från att kavla leran och format cylindrar. Med hjälp av verktyg har jag jobbat fram olika reliefer med taktila ytor. Min strävan är att skulpturerna ska vibrera och samspråka sinsemellan och att mellanrummet blir ett spännande blickfång, där de står tillsammans i en enad massa.