Bia Ullenius Hellström, måleri

Det centrala i mitt måleri är ljus, färg och enkelhet. Mina målningar ger en förenklad och ibland även en förvriden bild av verkligheten. Ibland låter jag delar i bilden vara fria från varandra eller hänga löst i luften för att på så sätt ge bilden en spänning och en själ. Jag vill fånga vägen till en tänkt helhet men avslutar gärna bilden innan jag är framme och låter då betraktaren ta sin egen väg in i målningen och avsluta den på sitt eget sätt.