Cecilia Hjelm, textil

Cecilia Hjelm, textil

”Jag arbetar med tyget, färgen och tråden på olika sätt… med ytor som spelar med och mot varandra, oftast nonfigurativt. Bilderna kan upplevas på olika sätt beroende på vem som är betraktaren. Linjer och ytor upplevs på ett sätt på långt håll, på nära håll ser man att det är broderat eller målat. Det textila materialet framträder tydligare.”