Jürgen Ewel , måleri

I mina landskapsmålningar vill jag återskapa någon form av förtrollning och förundran.

Och är motivet så pass öppet att betraktaren kan tolka målningen beroende på den egna erfarenheten blir bilden i någon form universell.

Men självklart kan jag inte bortse från platsen där jag bor. Havet och kusten på norra Öland finns alltid på näthinnan, även Provence förekommer ofta i mina bilder.

Jag målar helt enkelt mina drömmar om platser som ständigt hotas av människan och som blir allt svårare att bevara.