Katarina Fornell, måleri

Naturen och årstidernas skiftningar är återkommande teman i min konst. När jag påbörjar en målning utgår jag oftast från två färger och ser vad som händer i mötet mellan dem. Jag arbetar intuitivt och låter slumpen vara medskapare. Under processens gång bygger jag upp och bryter ned målningen många gånger, det blir en slags dialog mellan mig och bilden som leder mig framåt i arbetet