Vävda rum– offentlig konst med Augmented Reality (AR)

Galleri Sigma är med och arrangerar Vävda rum som är en unik utställning med tio svenska konstnärer/konstnärsgrupper som arbetar med offentlig konst och augmented reality (AR). Den 20 maj har Vävda rum vernissage samtidigt runt om i Sveriges kommuner vilket gör den till den geografiskt sett största utställningen som skapats i landet.

Konstverken i Vävda rum är gjorda med AR-teknik och är virtuella. Utställningen utnyttjar samma teknik som det kända spelet Pokémon Go, men i konstnärligt syfte. Genom att ladda ner appen Vävda rum till sin mobil kan besökaren på en karta se var konstverken är utplacerade i kommunen och besöka dem. Flera av konstverken i utställningen är interaktiva och förändras genom att besökaren sjunger, gör rörelser eller är delaktiga tillsammans med andra besökare. De 10 verken kommer vara placerade i och runt Växjö.

Konstnärerna som deltar i Vävda rum är:

Space Popular, Lundahl & Seitl, Oscar Häggström, Åsa Cederqvist, Untold Garden, Pastelae, Eric Magassa, James Webb, Adam James, SONG (Choterina Freer, Anna Kinbom och Rut Karin Zettergren i samarbete med Paola Torres Núñez del Prado och Rosalie Yu).

Projektet Vävda rum är initierat av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och finansieras av Postkodstiftelsen.

————————————————————————————

FAQ om Vävda Rum

Varför heter utställningen Vävda Rum?

Namnet beskriver hur konstverken väver samman den virtuella världen och verkligheten och skapar nya spännande berättelser. Internet brukar ju också kallas för The web vilket associerar till spindelväv.

Vad består utställningen av?

Den består av 10 nyproducerad virtuella konstverk som är utplacerade av Galleri Sigma på offentliga platser i kommunen.

När kan man se Vävda rum?

Utställningen har vernissage den 20/5 och pågår hela sommaren fram till den 30/9 2023.

Hur kan man uppleva Vävda rum?

Man måste ladda ner appen Vävda rum till sin mobil eller padda. I appen finns en karta som visar var verken är utplacerade i kommunen. Appen kommer att vara tillgänglig i samband med vernissage.

Hur ska man förklara AR (Augmented Reality)?

Vävda rum använder samma teknik som spelet Pokemon Go. I mobilen kan besökaren se konstverken utplacerade på olika platser i kommunen och sedan interagera med verken. Konstverken är virtuella, dvs utplacerade ovanpå den fysiska verkligheten och är bara synliga i besökarens mobil.

Finns det någon tematik för utställningen?

Vävda rum vill skapa nya mötesplatser och aktivera offentliga platser i kommunen. Vävda rum vill knyta samman människor, få oss att mötas på nya sätt och kunna dela erfarenheter kring våra konstupplevelser. I många konstverk kommer man att kunna samarbete med andra besökare och förändra och påverka konstverken. Konstverken kommer t ex att ta upp frågor kring åldrande, motion, miljö, gemenskap och arbete.

Vad är unikt med Vävda rum?

Vävda rum är Sveriges största nationella utställning med AR-konst. Tekniken gör det möjligt för alla i hela Sverige att uppleva samma konstverk tillsammans fast man befinner sig på olika orter. Det är också en utställning som arrangeras av

Ideella konstföreningar, som Galleri Sigma,  som genom att finnas i de flesta av landets kommuner har gjort det möjligt att genomföra ett så stort och unikt projekt.

Vem har producerat utställningen?

Vävda rum är skapat av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och finansieras av Postkodstiftelsen. Curator för Vävda rum har varit Ulrika Flink som är konstnärlig ledare på Konsthall C i Stockholm. Konst- och designstudion Untold Garden har utvecklat appen till Vävda Rum.

Om jag vill ha mer information?

Kontakta Mårten Segerberg, ordförande i Galleri Sigma, tel 0766 27 29 30, mejl marten.segerberg@telia.com